Mgr. Jakub Bednář

Master's thesis

Sensory Experiences Questionnaire: adaptace do českého jazyka

Sensory Experiences Questionnaire: Czech Adaptation
Abstract:
Diplomová práce zpracovává téma diagnostických nástrojů pro měření senzorických zvláštností dětí s poruchou autistického spektra. V teoretické části je uveden přehled poznatků o zvláštnostech ve smyslovém vnímání dětí s PAS a přehled nástrojů pro diagnostiku senzorických specifik. Dále je popisován dotazník Sensory Exeperiences Questionnaire a příklady jeho výzkumného použití. Praktickou část tvoří …more
Abstract:
My masters thesis is focused on the diagnostic tools for measuring sensory characteristics for children positioned on the autistic spectrum (PAS children). In the theoretical part there is an overview of findings about differences in sensory functions of PAS children and an overview of tools that diagnose these sensory characteristics. The survey, Sensory Experiences Questionnare, and examples of its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta