Mgr. Jiří Ulbrich

Bachelor's thesis

Interaktivní zvuková tvorba Golana Levina

Golan Levin's Interactive Sound Production
Abstract:
Předkládaná práce se zaměřuje na tvorbu umělce/programátora Golana levina, kterou začleňuje do kontinuálního rámce uměleckého experimentování s novými technologiemi druhé poloviny dvacátého století a kontextu multimédií, zejména v souvislotí se simultánní projekcí obrazu a zvuku. Klíčovým rysem jeho prací je interaktivita, které se text také věnuje. Stejnou pozornost v této práci zabírá otázka designu …more
Abstract:
Here presented work focuses on production of artist/programmer Golan Levin, which integrates in the continual framework of artistic experimentation with new technologies of the second half of twentieth century and multimedia context; particularly in relation with the simultaneous projection of image and sound. The same attention is also pointed to question of interface design. Chapters also includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2010
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media