Mgr. Jiří Ulbrich

Bakalářská práce

Interaktivní zvuková tvorba Golana Levina

Golan Levin's Interactive Sound Production
Anotace:
Předkládaná práce se zaměřuje na tvorbu umělce/programátora Golana levina, kterou začleňuje do kontinuálního rámce uměleckého experimentování s novými technologiemi druhé poloviny dvacátého století a kontextu multimédií, zejména v souvislotí se simultánní projekcí obrazu a zvuku. Klíčovým rysem jeho prací je interaktivita, které se text také věnuje. Stejnou pozornost v této práci zabírá otázka designu …více
Abstract:
Here presented work focuses on production of artist/programmer Golan Levin, which integrates in the continual framework of artistic experimentation with new technologies of the second half of twentieth century and multimedia context; particularly in relation with the simultaneous projection of image and sound. The same attention is also pointed to question of interface design. Chapters also includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií