Mgr. Lucia Lanáková

Bakalářská práce

Analýza vzdělávácího programu v podniku

An analysis of the educational program in a company
Abstract:
The aim of the thesis „An analysis of the educational program in a company“ is to analyze the language learning program in the selected company, to propose recommendations for the improvement of the program and to perform an economic evaluation of these solutions. Theoretical part deals with the topic of employee training and development with an emphasis on the strategic approach to the training. Furthermore …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Analýza vzdelávacieho programu v podniku“ je analyzovať program jazykového vzdelávania zamestnancov vo vybranom podniku, navrhnúť riešenie pre zlepšenie programu a nakoniec zhodnotiť možné ekonomické dopady tohto riešenia. Teoretická časť je venovaná problematike podnikového vzdelávania a rozvoja zamestnancov so zreteľom na strategický prístup k vzdelávaniu. Ďalej sa zameriava …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Mag. Dr. Eva Gatarik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta