Bc. Jaroslav Belza

Bachelor's thesis

Přispěvatelé humanitárního mapování a OpenStreetMap

Contributors to humanitarian mapping and OpenStreetMap
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem motivace dobrovolných přispěvatelů projektů humanitárního mapování. V rešeršní části kromě teorie motivace zkoumá také problematiku nakládání s jejich osobními údaji a zabývá se i vztahem mezi kvalitou a kvantitou produkovaných VGI dat. V praktické části pak zkoumá motivaci přispěvatelů na vzorku českých a slovenských dobrovolníků angažujících se v humanitárním …viac
Abstract:
This thesis focuses on the research of the motivation of voluntary contributors to humanitarian mapping projects. In the theoretical part, it examines the handling of personal data of contributors and the relationship between quality and quantity of produced VGI data. In the practical part, it analyses the motivation on the sample of volunteers from the Czech and Slovak Missing Maps project community …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jakub Trojan, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics