Bc. Radka Quittová, DiS.

Bakalářská práce

Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů

The choice of the form of business in terms of income tax
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu právních forem podnikání a na způsob jejich zdaňování z hlediska daně z příjmů. V teoretické části jsou popsány různé formy podnikání, které legislativa České republiky nabízí. V praktické části je provedena komparace způsobu jejich zdaňování a následně navržena optimální forma pro konkrétní podnikatelský subjekt.
Abstract:
The thesis is focused on an analysis of legal forms of business and their mode of taxation in terms of income tax. In the theoretical part there are described various forms of business which are provided by the Czech law. In the practical part there is presented a comparative method of their taxation and subsequently designed an optimal form for the specific business entity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Monika Hodinková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Alena Kastnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting