Matej Macák

Bakalářská práce

Spracovanie logov OS Windows pre potreby bezpečnostných tímov CSIRT

Processing of Windows log content for CyberSecurity Incident Response Teams
Abstract:
The aim of this thesis is to define and visualise parameters in logs contributing to cybersecurity of the Masaryk university. The thesis describes software used for log analysis and visualisation, specifically programs from Elastic Stack. Based on the known attack techniques, it defines parameters usable for detection of these attacks and also describes potential usage of build number. Afterwards, …více
Abstract:
Cieľom práce je charakteristika a vizualizácia parametrov v logoch prispievajúcim k zaisteniu kyberbezpečnosti Masarykovej univerzity. V práci sú priblížené nástroje použité na prácu s logmi, konkrétne programy zo sady programov Elastic Stack. Práca na základe známych útokov definuje parametre, umožňujúce detekciu týchto útokov, a popisuje využitie informácie o špecifickej verzii operačného systému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Stanislav Špaček
  • Oponent: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.