Bc. Andrea Hrstková

Diplomová práce

Přístup k žákům s SVP a jejich vzdělávání na malotřídní škole

Approaches to Pupils with Special Educational Needs and their Education at a School with Few Classes
Anotace:
Diplomová práce analyzuje přístup k žákům s SVP a jejich vzdělávání na malotřídní škole. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými východisky inkluzivního vzdělávání, charakterizuje žáky s SVP, žáky s poruchou učení a chování a žáky chronicky nemocné. Druhá kapitola se věnuje vdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnuje se legislativnímu rámci …více
Abstract:
The thesis analyzes access to pupils with SEN and their education at the particular school. The thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with theoretical inclusive education, characterizes pupils with SEN pupils with learning and behavioral disabilities and chronically ill students. The second chapter is devoted Browse organizational structure for pupils with special educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele