Bc. Andrea Hrstková

Master's thesis

Přístup k žákům s SVP a jejich vzdělávání na malotřídní škole

Approaches to Pupils with Special Educational Needs and their Education at a School with Few Classes
Abstract:
Diplomová práce analyzuje přístup k žákům s SVP a jejich vzdělávání na malotřídní škole. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými východisky inkluzivního vzdělávání, charakterizuje žáky s SVP, žáky s poruchou učení a chování a žáky chronicky nemocné. Druhá kapitola se věnuje vdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnuje se legislativnímu rámci …more
Abstract:
The thesis analyzes access to pupils with SEN and their education at the particular school. The thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with theoretical inclusive education, characterizes pupils with SEN pupils with learning and behavioral disabilities and chronically ill students. The second chapter is devoted Browse organizational structure for pupils with special educational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta