Bc. Martin TURČÍNEK

Diplomová práce

Nákupní centra a jejich vliv na utváření "mall junkies" ve městech: na příkladu nákupního centra Šantovka v Olomouci

Shopping centres and their influence on formation of "mall junkies" in cities: a case study from the shopping centre Šantovka in Olomouc.
Anotace:
Tato diplomová práce má za úkol analyzovat behaviorální návyky a časoprostorové chování olomoucké mládeže v prostoru nákupního centra Šantovka. Dále má uceleně charakterizovat komunitu "mall junkies" v rámci města Olomouce a srovnat její chování a vlastnosti s totožnými komunitami dalších měst České republiky. Celá analýza byla provedena za pomoci metod kvalitativního výzkumu.
Abstract:
This thesis aims to analyze behavioral habits and spatiotemporal behaviour of the youth from Olomouc in the space of shopping centre Šantovka. Further it aims to comprehensively characterize community of "mall junkies" within the city of Olomouc and compare its behaviour and characteristics to identical communities in another cities of Czech republic. Whole analysis was realized using the methods of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURČÍNEK, Martin. Nákupní centra a jejich vliv na utváření "mall junkies" ve městech: na příkladu nákupního centra Šantovka v Olomouci. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kh31m8 kh31m8/2
23. 4. 2015
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
24. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.