Bc. Veronika Šamajová

Bakalářská práce

Výber pracovníka na pozíciu finančný konzultant

Recruitment for the Job Position Financial Consultant
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is analysis by questionnaire. On the basic of this questionnaire we found out how the respondents have presumptions in job interview for position financial consultant and what standard is used by banks and nonbanks for selection profiles of respondents. They define criterions to finding financial consultant. The bachelor thesis has 3 chapters. First chapter contains from …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza formou dotazníka. Na základe tohto dotazníka zistíme aké predpoklady majú respondenti pri výberovom procese na pozíciu finančný konzultant a do akej miery spĺňajú respondenti ideálne profily kandidátov vybranej banky a nebankovej spoločnosti. Teda sa určia kritériá na výber pracovníka na pozíciu finančný konzultant. Bakalárska práca má 3 kapitoly. V prvej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK