Renáta UHLÍŘOVÁ

Bakalářská práce

Současná česká poezie pro děti

Actual Czech poetry for children
Anotace:
Cílem bakalářské práce Současná česká poezie pro děti je nabídnout učitelům vhodné autory soudobé dětské poezie pro děti předškolního i mladšího školního věku.
Abstract:
The aim of the Bachelor Thesis "Contemporary Czech poetry for children" is to offer relevant authors of contemporary children´s poetry to children of pre-school and younger school age.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Mgr. Blanka Janáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHLÍŘOVÁ, Renáta. Současná česká poezie pro děti. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta