Bc. Lenka TOMČALOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Fenomén závislosti na internetu a jeho vliv na sociální vztahy jedince

Internet Addiction Phenomenon and its Influence on on Social Relations of Individual
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem závislosti na internetu a jeho vlivem na sociální vztahy jedince. Teoretická část se zaměřuje na popis závislostního chování ve vztahu k nechemickým látkám (činnostem), na význam sociálních vztahů v životě člověka. Dále pak na internet a virtuální prostředí s jeho charakteristikami a na závislost na internetu jako novodobého fenoménu. Tématem praktické části je fenomén …více
Abstract:
This Master?s diploma thesis engages in Internet Addiction Phenomenon and its influence on social relations of individual. The theoretical part is focused on description of addictive behaviour in relation with non-chemical substance (activities), on importance of social re-lation in human life. Then on internet and cyberscape with its characteristics and on internet addiction as an actual phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 19284

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Opatrný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMČALOVÁ, Lenka. Fenomén závislosti na internetu a jeho vliv na sociální vztahy jedince. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe