Bc. Jan Štefanko

Bakalářská práce

Vliv Čínské lidové republiky a SSSR a cíle těchto zemí při podpoře Severního Vietnamu během druhé války v Indočíně

China and Soviet Goals and Influences in North Vietnam During the Second Indochina War
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá vliv a cíle Čínské lidové republiky a Sovětského svazu při podpoře Vietnamské demokratické republiky během druhé indočínské války v období od roku 1964 do roku 1969. Práce je zaměřena na identifikaci politických důvodů ČLR a SSSR, jež vedly tyto země k angažování se při podpoře VDR, dále pak na analýzu politické reakce ČLR a SSSR na Tonkinský incident a na analýzu vlivu …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the influence and the objectives of the People’s Republic of China and the Soviet Union in supporting the Democratic Republic of Vietnam during the 1964-1969 period of the Second Indochina War. The paper has three main objectives. To identify the political reasons which led PRC and USSR to engage in supporting VDR, to analyze PRC’s and USSR’s political reaction on Tonkin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta