Bc. Jan Štefanko

Bachelor's thesis

Vliv Čínské lidové republiky a SSSR a cíle těchto zemí při podpoře Severního Vietnamu během druhé války v Indočíně

China and Soviet Goals and Influences in North Vietnam During the Second Indochina War
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá vliv a cíle Čínské lidové republiky a Sovětského svazu při podpoře Vietnamské demokratické republiky během druhé indočínské války v období od roku 1964 do roku 1969. Práce je zaměřena na identifikaci politických důvodů ČLR a SSSR, jež vedly tyto země k angažování se při podpoře VDR, dále pak na analýzu politické reakce ČLR a SSSR na Tonkinský incident a na analýzu vlivu …more
Abstract:
This bachelor thesis examines the influence and the objectives of the People’s Republic of China and the Soviet Union in supporting the Democratic Republic of Vietnam during the 1964-1969 period of the Second Indochina War. The paper has three main objectives. To identify the political reasons which led PRC and USSR to engage in supporting VDR, to analyze PRC’s and USSR’s political reaction on Tonkin …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta