Aneta CICHOWSKÁ

Bachelor's thesis

Práce s krajkou v kontextu současného umění a její didaktická transfomace ve výtvarné výchově

Work with lace in the context of contemporary art and its didactic transformation in art education
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá technikou asambláže inspirovanou ručně šitou krajkou a výšivkou. Část teoretické práce se zaměřuje především na samotnou techniku asambláže a její zasazení do kontextu současného moderního umění. Praktická část představuje vlastní výtvarnou tvorbu s využitím techniky asambláže a její následnou interpretaci. Nedílnou součástí je konkrétní metodický postup a scénář výuky na …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the technique of assemblage inspired by hand-sewn lace and embroidery. Part of the theoretical work focuses mainly on the technique of assemblage and its placement in the context of contemporary modern art. The practical part presents its own artistic creation using the technique of assemblage and its subsequent interpretation. An integral part is a specific methodological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. ak. mal. Margita Titlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CICHOWSKÁ, Aneta. Práce s krajkou v kontextu současného umění a její didaktická transfomace ve výtvarné výchově. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / VV 1O15

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.