Romana SUCHÁNKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče

Foster care in SOS Children's Village vs. foster care
Abstract:
Bakalářská práce je věnovaná problematice pěstounské péče v SOS dětské vesničce a pěstounské péči klasické. Práce pojednává o náhradní rodinné péči a dále se podrobněji věnuje pěstounské péči v SOS dětské vesničce. Práce se snaží porovnat obě formy pěstounské péče a najít jejich výhody či nevýhody. V praktické části jsem si zvolila metodologii a provedla rozhovory s pěstounkami v SOS dětské vesničce …more
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the issue of foster care in the SOS Children's Village and traditional foster care. The work deals with foster care and is further discussed in foster care in the SOS Children's Village. The work tries to compare the two forms of foster care and find their advantages and disadvantages. In the practical part I have chosen methodology and conducted interviews with a foster …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013
Accessible from:: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SUCHÁNKOVÁ, Romana. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe