Mgr. Veronika Wimmerová

Master's thesis

Kárná (disciplinární) pravomoc profesních komor

Disciplinary Power of Professional Associations
Abstract:
Ústředním tématem této diplomové práce jsou profesní komory, konkrétně komory spojené se zdravotnictvím, tedy komora lékařská, zubařská a lékarnická. Práce analyzuje tyto komory nejenom v prostředí České Republiky, ale také v Rakousku a na Slovensku. Speciální pozornost je věnována tématu disciplinárních řízení v těchto komorách. Situace profesních komor v každém z uvedených státu je detailně analyzována …more
Abstract:
The main topic of this thesis are professional chambers; concretely chambers connected to health services, namely the chambers of medical doctors, stomatologists and pharmacists. This work analyses the situation of those chambers in three Central European states: the Czech Republic, Slovak Republic and Austria. A special focus is given to the topic of disciplinary proceedings. The legal state of every …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2012
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta