Mgr. Veronika Wimmerová

Master's thesis

Kárná (disciplinární) pravomoc profesních komor

Disciplinary Power of Professional Associations
Anotácia:
Ústředním tématem této diplomové práce jsou profesní komory, konkrétně komory spojené se zdravotnictvím, tedy komora lékařská, zubařská a lékarnická. Práce analyzuje tyto komory nejenom v prostředí České Republiky, ale také v Rakousku a na Slovensku. Speciální pozornost je věnována tématu disciplinárních řízení v těchto komorách. Situace profesních komor v každém z uvedených státu je detailně analyzována …viac
Abstract:
The main topic of this thesis are professional chambers; concretely chambers connected to health services, namely the chambers of medical doctors, stomatologists and pharmacists. This work analyses the situation of those chambers in three Central European states: the Czech Republic, Slovak Republic and Austria. A special focus is given to the topic of disciplinary proceedings. The legal state of every …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedúci: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta