Kristýna Pavlíčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt kvalitativního výzkumu postoje studentů CARITAS- VOŠs Olomouc k umírání a smrti.

Anotace:
Absolventská práce si klade za cíl prezentovat design výzkumu, který představuji v mé bakalářské práci s názvem „Postoj studentů CARITAS- VOŠs Olomouc k umírání a smrti.“ Pomocí teoretické a metodologické části, které jsou obsaženy v tomto zpracovaném projektu výzkumného šetření, lze zpracovat následný kvalitativní výzkum. Absolventská práce se v teoretické části zabývá vymezením pojmů umírání, smrt …více
Abstract:
The aim of my thesis is to present the research design, which is in my bachelor thesis entitled "The attitude of students CARITAS- College of social work Olomouc to death and dying."Due to theoretical and methodological parts that are included in this design, can be processed research. Thesis in theoretical part deals with the definition of dying, death, attitude and perception of dying and death in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Chovancová
  • Oponent: Mgr. Vladislava Závrská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc