Theses 

Sbor dobrovolných hasičů Konárovice (historie; inventarizace a digitalizace archiválií) – Mgr. Jiří Kutil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Technická podpora humanitních věd / Počítačová podpora v archivnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Jiří Kutil

Bakalářská práce

Sbor dobrovolných hasičů Konárovice (historie; inventarizace a digitalizace archiválií)

The Brigade of voluntary firemen Konárovice (History; the inventory and digitization of archival records)

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na poznání historie Sboru dobrovolných hasičů v Konárovicích a vývoji požární ochrany, a to na základě dochovaných spolkových dokumentů, literatury a dalších pramenů od dob Třicetileté války do roku 1953, tj. do roku, kdy se z hasičů stali požárníci. Pro tento úkol bylo nejprve nutné shromáždit všechny dochované dokumenty vzniklé z činnosti tohoto spolku, zpracovat a inventarizovat je podle nových základních pravidel pro zpracování archiválií a nakonec je zdigitalizovat pro potřeby badatelského využití veřejností.Absence jakýchkoliv spisových pomůcek vedla k potřebě tvorby umělého pořádacího schématu podle návodu pro pořádání spolkových archivů. Fond je dosti mezerovitý, většina z dochovaného materiálu vznikla převážně až po roce 1989, nicméně se podařilo dohledat i dokumenty pocházející z let 1889 a 1899. Na fyzickém stavu mnoha z nich se ale projevilo nevhodné uložení. Po dokončení bakalářské práce budou dokumenty zabaleny a uloženy ve vhodných podmínkách.Digitalizace písemných a obrazových materiálů byla provedena vlastními technickými prostředky. Digitální kopie budou předány do Státního oblastního archivu v Praze, který je uveřejní na webovém rozhraní eBadatelna.

Klíčová slova: digitalizace, hasiči, inventář, Konárovice, spolek

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Košek
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 9. 2018 dostupné: světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:47, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz