Natálie RIŠKOVÁ

Bakalářská práce

Edukace u žen v předporodních kurzech

Education of women in antenatal courses
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo vytvořit edukační plán u žen navštěvující předporodní kurzy. Zjistit znalosti těchto žen o těhotenství, porodu a období po porodu. Byl vypracován vstupní/výstupní dotazník k posouzení informovanosti žen a edukační letáček. Metodika: Edukace se zúčastnily čtyři ženy, které navštěvovaly předporodní kurzy v Městské nemocnici v Ostravě, v období od ledna 2016 do února 2016 …více
Abstract:
Aim: The object of this work was to create an educational plan in women attending antenatal courses. Determine the knowledge of these women about pregnancy, childbirth and puerperium. It was made an entrance/final questionnaire for assessment of knowledge of women as well as educational leaflet. Methodology: Four women partook in education. These women attended prenatal courses at the Municipal Hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Drgová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RIŠKOVÁ, Natálie. Edukace u žen v předporodních kurzech. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka