Theses 

Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity – Barbora Dlouhá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Barbora Dlouhá

Bakalářská práce

Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity

PX and DAX volatility comparison based on conditional heteroskedasticity models

Anotace: Bakalářská práce analyzuje problematiku modelování volatility ve finančních časových řadách. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu, který čtenáře seznámí s prostředím finančních trhů a finančních časových řad, dále pak se základními pojmy a předpoklady pro práci s modely volatility a samotnými lineárními a nelineárními modely podmíněné heteroskedasticity. Tyto modely jsou v praktické části využity k popisu proměnlivosti logaritmických výnosů burzovních indexů PX a DAX v období leden 2005 -- červen 2012 a následnému srovnání modelované volatility těchto indexů. Časový úsek leden 2005 -- červen 2012 byl z důvodu odlišného vývoje volatility rozdělen na období předkrizové, krizové a pokrizové. Výsledky potvrdily oprávněnost předpokladu leptokurtického pravděpodobnostního rozdělení logaritmických výnosů. Ne ve všech případech však vystihly asymetrické modely danou časovou řadu lépe než klasické GARCH modely.

Abstract: This thesis is focused on financial time series volatility modelling. First of all,background of financial markets and financial time series is introduced. In the second part the classical ARCH and GARCH models are formulated and other extensions of the Generalized ARCH model are highlighted. The empirical part deals with the impact of financial crisis in 2008 on the Czech and German stock markets volatility. In the period of January 2005 -- June 2012, PX and DAX log returns fluctuations were analysed before,during and after the crisis based on both symmetric and asymmetric conditional heteroskedasticity models. The empirical results confirm the validity of alternative probability density function for the log returns. Nevertheless, asymmetric models do not necessarily fit the sample data more appropriately than the standard GARCH models.

Klíčová slova: DAX, PX, modely podmíněné heteroskedasticity, volatilita

Keywords: DAX, PX, conditional heteroskedasticity models, volatility

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Peter Princ
  • Oponent: Jan Zouhar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38110

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz