Petra Vlčková

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Strom a jeho vizuální ztvárnění ve fotografii\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb:\nl{}Katalog stromů\nl{}b) volný výstavní soubor:\nl{}Poslouchání stromů

Theoretical part: Tree and its Visual Representation in Photography Practical part: a) Catalogue of Trees b) Listening Trees
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zameriava v úvodnej kapitole na strom a jeho pôvod, rast a cyklus života. V ďalšej kapitole sa rozvíja symbol stromu, jeho vnímanie v mytológii, v odlišnych kultúrach a v estetike v rôznych médiách, primárne vo fotografii. Snahou bolo zaznamenať čo najvyrazenjších autorov, ktorí vo svojej tvorbe využívajú strom ako prvok inscenácie, inštalácie alebo akcie. V závere sa snaží …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on tree and its origin, growth and life cycle. The next chapter works up with the tree as a symbol and its perception in the mythology of different cultures. And in the aestheticfs of different medias - primarly in photography. The effort was put into collecting the most expressive authors, who are using the tree in their works as part/subject of an inscenation, installation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucia Fišerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlčková, Petra. 1. Teoretická část:\nl{}Strom a jeho vizuální ztvárnění ve fotografii\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb:\nl{}Katalog stromů\nl{}b) volný výstavní soubor:\nl{}Poslouchání stromů. Zlín, 2014. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.