Bc. Linda Hořínková

Bakalářská práce

Úzkost, self-efficacy a školní úspěšnost u žáků se specifickými poruchami učení

Anxiety, self-efficacy and school success in pupils with specific learning disabilities
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit rozdíly ve školní úspěšnosti, úzkostnosti a self-efficacy mezi žáky se specifickými poruchami učení a žáky bez specifických poruch učení. Dalším cílem bylo prozkoumat vztahy mezi těmito psychologickými konstrukty a zda jsou tyto vztahy jiné pro žáky se specifickými poruchami učení a žáky bez specifických poruch učení. Výzkumný soubor tvořilo 149 respondentů …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to examine the differences in academic achievement, anxiety and self-efficacy between pupils with specific learning disabilities and pupils without specific learning disabilities. Another aim was to examine the relations between these psychological constructs and whether these relations are different for students with specific learning disabilities and students without …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta