Bc. Veronika Gilbertová

Diplomová práce

Vliv školy a školního prostředí na držení těla u dětí 6. třídy ZŠ - případová studie třídy

The influence of the school and the school environment on children's body posture in 6th class of upper primary school - case class study
Anotace:
Diplomová práce „Vliv školy a školního prostředí na držení těla dětí 6. třídy základní školy - případová studie studie třídy" bude obsahovat dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část diplomové práce se zaměří na pohybový systém lidského těla, vývoj dítěte, hodnocení držení těla a vliv školy a její možné důsledky na postoj dítěte. Praktická část diplomové práce bude informovat …více
Abstract:
The diploma thesis „The influence of the school and the school environment on children's body posture in 6th class of upper primary school - case class study“ will contain two parts - part theoretical and part practical. The theoretical part of the diploma thesis will focus on the movement system of the human body, the development of the child, evaluation of the posture and the influence of the school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta