Bc. Boris Broďák

Bakalářská práce

Dlouhé ruční palné zbraně z období první poloviny 20. století, uložené v Moravském zemském muzeu

Long rifles of the first half of the 20th century placed in The Moravian Museum
Anotace:
I. ÚVOD K sepsání diplomové práce na téma Ruční palné zbraně v období první poloviny 20. století jsem se rozhodl z důvodu mé velké záliby k vojenské historii, zbraním a vůbec vším, co s tím souvisí, jako jsou uniformy, výstroj a převážně výzbroj vojáků. K tomu, že jsem téma této práce omezil pouze na období první poloviny 20. století, mě vedlo několik důvodů, především to, že se zde uskutečnily dva …více
Anotace:
adě si je dokážu představit na výstavě dokumetující určitou významnou skupinu osob, ať už se jedná o zmíněné legionáře, partyzány nebo o prvorepublikové četnictvo. Těžko si lze představit prezentaci zbraní samostatně bez dalších souvisejících předmětů, bez uniforem, munice, bez další vojenské techniky, bez dobových letáků či tiskovin. To by prezentace působila stroze, nudně a byla by navštěvována patrně …více
Abstract:
This text is about long rifles of the first half of the 20th century, which are placed in The Moravian Museum. In my work I describe each rifle, example how is old, long, heavy and where is made.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie