Theses 

Tunel Žilina- návrh ražby a návrh a posouzení primárního ostění – Matej Mažgut

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Matej Mažgut

Diplomová práce

Tunel Žilina- návrh ražby a návrh a posouzení primárního ostění

Tunnel Žilina- Design of Excavation Method and Primary Support of the Tunnel

Anotace: Predmetom diplomovej práce „Tunel Žilina – návrh razenia a návrh a posúdenie primárneho ostenia“ je návrh a posudok 3 variant (pôvodného, upraveného a alternatívneho návrhu) razenia a zaistenia výrubu tunela Žilina. V úvodnej časti sa práca zaoberá teoretickým rozborom metódy ADECO-RS, ktorá bola využitá v alternatívnom návrhu. Ďalší text opisuje tvorbu numerických modelov v 3D prostredí výpočtového programu MIDAS GTS NX. V závere práca analyzuje výsledky numerických modelov s dôrazom na stabilitu oblasti v blízkosti čelby.

Abstract: The subject of thesis „Tunnel Žilina – Design of Excavation Method and Primary Support of the Tunnel" is a design of 3 suggestions (original, modified and alternative design) of excavation and primary support of tunnel Žilina. In the opening part thesis deals with the theoretical analysis of the method ADECO-RS which was applied in alternative numerical model. The next part is devoted to describe the numerical models, which were made in geotechnical software MIDAS GTS NX. The end of the work analyses the solutions of the numerical models with emphasis on stability of face of the tunnel.

Klíčová slova: Tunel, Čelba tunela, Razenie, Primárne ostenie, Numerický model

Keywords: Tunnel, Face of Tunnel, Excavation, Primary Support, Numerical Model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Eva Hrubešová
  • Oponent: Ladislav Terš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:31, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz