Mgr. Klára Zaplatilová

Master's thesis

Významy shodného atributu implicitního v publicistických textech

Semantic of Implicit Congruent Attribute in Journalistic Texts
Abstract:
Diplomová práce se zabývala jazykovými prostředky publicistického stylu, konkrétně shodným přívlastkem implicitním, který je jedním z projevů aktualizace publicistického textu. Diplomová práce měla poukázat na to, jaké konkrétní příklady shodného přívlastku implicitního se vyskytují, v jakých oblastech se využívají a jaké jiné syntaktické prostředky jim konkurují. Potvrdilo se, že řada příkladů je …more
Abstract:
Diploma thesis deals with language means of journalistic style, especially with Implicit Congruent Attribute that is one of the means of the actualization of journalistic texts. Diploma thesis should have shown concrete examples of Implicit Congruent Attribute, topics that are connected with it and other syntactic means that are used instead of it. It confirmed the fact that lot of examples are based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
  • Reader: Mgr. Hana Borovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature