Michaela MUNZAROVÁ

Bakalářská práce

Věda a umění

Zrcadlení

Art and science
Anotace:
Práce vycházející z lidského uvědomění sama sebe a jeho vztahu k vlastní vizuální podobě, prezentovaná formou instalace sestávající ze dvanácti jednoduchých přístrojů na principu camery obscury, které snímají obraz nacházející se před nimi a promítají ho. Člověku je poskytnut komplexní pohled na sebe samého.
Abstract:
My work is based on human awareness of self personality and relation of his visual appearance, presented by installation consisting of twelve simple devices similar camera obscura that sense the image on in front of them and project it. This creates a comprehensive view of himself.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. akad. mal. Vladimír Merta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUNZAROVÁ, Michaela. Věda a umění. Plzeň, 2013. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Ústav umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimediální design, specializace Nová média

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.