James Arthur

Bakalářská práce

Cyber Crimes and it’s influential factors in Ghana

Kybernetická kriminalita a faktory, které ji ovlivňující v Ghaně
Anotace:
Tato bakalářská práce obsahuje výsledky průzkumu o kybernetické kriminalitě v Ghaně a věnuje se faktorům, které ji ovlivňují. Informační a komunikační technologie (ICT) mají nezpochybnitelný vliv na výrazný nárůst globalizace, neboť zjednodušují podmínky pro podnikání, vzdělávání, právo a vše ostatní. Prostředkem k tomu je Internet, který smazává zeměpisné hranice a mění svět na globální vesnici. Zároveň …více
Abstract:
This bachelor thesis present results of the study of cybercrime and its influential factors in Ghana. Information Communication Technology (ICT) has undoubtedly been a tool for rapid globalization due to its efficient facilitation of businesses, education, legal systems and others. This has been achieved through the Internet as it has no geographical boundaries and thus made the world a global village …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Balej, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management