Karel Chládek

Bakalářská práce

Rekonstrukce 3D tvarů ve fotometrickém stereu

3D shape reconstruction using photometric stereo
Anotace:
Rekonstrukce trojrozměrného (3D) tvaru z obrazu, nebo množiny obrazů, je důležitá v mnoha aplikacích počítačového vidění. Fotometrické stereo je technika počítačového vidění, nabízející způsob jak zrekonstruovat malé detaily pozorovaného 3D povrchu. V této práci popíšeme teoretické koncepty spojené s fotometrickým stereem, jako jsou například světelné zdroje, modely kamery a stínovací modely. Dále …více
Abstract:
Three dimensional (3D) shape reconstruction from an image or a set of images is important for many computer vision applications. Photometric stereo is a computer vision technique, offering a way to reconstruct small details on observed 3D surfaces. In this thesis, we describe theoretical concepts related to the photometric stereo, such as light sources, camera models and shading models. Further, we …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Maška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky