Bc. Pavel Šafář

Diplomová práce

Archetyp hrdiny v díle C. G. Junga

The archetype of the hero in the works of C. G. Jung
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl popsat a vysvětlit archetyp hrdiny v díle C. G. Junga. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá základními pojmy psychologie C. G. Junga, zejména pojmy kolektivního nevědomí a archetypů a seznamuje nás také s historickými okolnostmi Jungových vědeckých objevů. V další části jsem se zaměřil na hrdinu v mytologii, popsal obecné znaky a symboly, abych komparativním …více
Abstract:
The objective of this thesis is to describe and explain the archetype of hero in the work of C. G. Jung. The work is divided into four parts. The first part deals with basic terms of C. G. Jung psychology, especially the ideas of the collective unconscious and archetypes and it also gets us to know with the historical circumstances of Jung´s scientific discoveries. Than I described general signs and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy