Bc. Kateřina Zigáčková

Master's thesis

Lidový oděv a kroj v životě obyvatel Podluží na počátku 21. století na příkladu obce Dolní Bojanovice

Traditional garments and folk costumes in the lives of Podluží region residents in the begining of 21st century, taken the municipality of Dolní Bojanovice as an examplar.
Abstract:
Hlavní myšlenkou diplomové práce je zachytit podlužácký lidový oděv a kroj tak, jak je oblékán na počátku 21. století. V práci najdeme podrobný popis oděvů původních nositelek, tedy nejstarší generaci žen, které běžně oblékají tradiční oděv. Popis jednotlivých kusů oděvu je doplněn fotografiemi. Podrobně jsou zachyceny varianty kroje svobodných dívek, zejména plný kroj a červenica. V závěru se text …more
Abstract:
The main idea of the diploma thesis is to record the traditional garments and costumes which are still worn in the begining of 21st century at Podluží region at South Moravia. The thesis especially focuses on the oldest generation of women who usually wear the traditional garments instead of present ready-made clothing. The description of the garments is complemented with photographs. The traditional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Jeřábková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / Ethnology

Theses on a related topic