Theses 

Lidový oděv a kroj v životě obyvatel Podluží na počátku 21. století na příkladu obce Dolní Bojanovice – Bc. Kateřina Zigáčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / Ethnology

Theses on a related topic

Display description

Bc. Kateřina Zigáčková

Master's thesis

Lidový oděv a kroj v životě obyvatel Podluží na počátku 21. století na příkladu obce Dolní Bojanovice

Traditional garments and folk costumes in the lives of Podluží region residents in the begining of 21st century, taken the municipality of Dolní Bojanovice as an examplar.

Abstract: Hlavní myšlenkou diplomové práce je zachytit podlužácký lidový oděv a kroj tak, jak je oblékán na počátku 21. století. V práci najdeme podrobný popis oděvů původních nositelek, tedy nejstarší generaci žen, které běžně oblékají tradiční oděv. Popis jednotlivých kusů oděvu je doplněn fotografiemi. Podrobně jsou zachyceny varianty kroje svobodných dívek, zejména plný kroj a červenica. V závěru se text věnuje práci švadlen, které zhotovují oděvní součástky ke krojům a malérečce lidového ornamentu.

Abstract: The main idea of the diploma thesis is to record the traditional garments and costumes which are still worn in the begining of 21st century at Podluží region at South Moravia. The thesis especially focuses on the oldest generation of women who usually wear the traditional garments instead of present ready-made clothing. The description of the garments is complemented with photographs. The traditional garments worn by young – unmarried girls are also described in detail, especially the solemn costume and so called “červenica” which is an ordinary variation of the costume. The final section of the diploma thesis is focused on the makers of traditional garments, costums and drawings. The text is supplemented with a great number of photographs.

Keywords: Podluží, kroj, lidový oděv, traditional garments, Dolní Bojanovice

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Jeřábková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 02:33, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz