Ing. Alena Čtvrtníková

Bakalářská práce

Etické limity reklamy

Ethic limits in advertisement
Anotace:
Reklama nás provází na každém kroku. Skrze média si dobila i náš soukromý prostor. Tvůrci a zadavatelé reklamy se neustále snaží přijít s nápadem, který by upoutal naší pozornost. Ovšem v některých případech překračují všeobecně uznávané etické hranice. Je to ale opravdu zapotřebí? Cílem této práce je v teoretické části objasnit klíčové pojmy jako etika, reklama, média a etické kodexy. V praktické …více
Abstract:
Advertisement follows us at every step. Through media it has reached also our private territory. Creators and submitters are forever trying to come up with an idea which can engage our attention. It is true that in some cases they cross generally acceptable ethic boundaries. But is it really necessary? The aim of this thesis is to clarify key words such as ethic, advertisement, media and ethics code …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní