Ing. Abdulkadir Zirek

Disertační práce

Anti-slip Control of Traction Motor of Rail Vehicles

Anti-slip Control of Traction Motor of Rail Vehicles
Abstract:
Železniční doprava se stává celosvětově preferovanějším dopravním systémem. Vzhledem k poptávce a vznikajícím technologiím v železničním sektoru se vyrábějí hnací vozidla se stále vyšším výkonem. Nedávný vývoj výkonové kapacity vozidel umožňuje v krátkém čase dosáhnout vysokých točivých momentů při rozjezdu. Na druhé straně je trakční schopnost těchto vozidel omezena podmínkami prostředí (tj. deštěm …více
Abstract:
Railway transport is becoming an increasingly preferable transportation system worldwide. Due to the demand and emerging technologies in the railway sector, more powerful rail vehicles are produced. The recent development in power capacity of the vehicles enables them reaching high torques in a short time. On the other hand, the traction ability of these vehicles is limited by environmental conditions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michael Lata, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zirek, Abdulkadir. Anti-slip Control of Traction Motor of Rail Vehicles. Pardubice, 2019. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Doktorský studijní program / obor:
Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.