Theses 

Právo homosexuálů na rovné zacházení v přístupu k adopcím – Mgr. Monika Šamová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Monika Šamová

Diplomová práce

Právo homosexuálů na rovné zacházení v přístupu k adopcím

The Principle of Equal Treatment: In Terms of the Adoption by Homosexuals

Anotace: Tato práce směřuje k propojení české právní úpravy adopcí homosexuály s právem na rovné zacházení a s tím spojeným zákazem diskriminace na základě sexuální orientace v oblasti osvojení. Práce pojednává o dvou stupních ochrany – mezinárodním (Evropská úmluva o ochraně lidských práv) a národním (Listinou základních práv a svobod) a zaměřuje se na posouzení dopadů judikatury Evropského soudu pro lidská práva na situaci v České republice. Výsledkem analýzy bude konstatování, zda je česká právní úprava osvojení v souladu s ústavním pořádkem a to s ohledem na právo homosexuálů na rovné zacházení.

Abstract: This thesis aims to link the Czech legal regulation concerning adoption by homosexuals with the principle of equal treatment and prohibition of discrimination based on sexual orientation in the field of adoption. The thesis deals with two levels of protection – international (European Convention on Human Rights) and national (Czech Charter of Fundamental Rights and Freedoms), with a focus on the impact of the European Court of Human Rights´ jurisprudence. The result of the analysis will present a conclusion on the compatibility of the Czech adoption legislation with the Czech constitutional law in relation to the principle of equal treatment of homosexuals.

Klíčová slova: LGBT, právo na rovné zacházení, diskriminace na základě sexuální orientace, Evropský soud pro lidská práva, Evropská Úmluva o ochraně práv a svobod, Ústavní soud, adopce homosexuály, pěstounská péče, asistovaná reprodukce, principle of equal treatment, discrimination on grounds of sexual orientation, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, Constitutional Court, gay adoption, foster care, „in vitro“ fertilisation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz