Kateřina Žáková

Bakalářská práce

Hospodaření a nakladání s majetkem státu dle platné legislativy

Management and dealing with state property to the according applicable legislation
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Hospodaření a nakládání s majetkem státu dle platné legislativy se zabývá majetkem státu a činnostmi, které s tímto pojmem souvisejí. Začátek práce se zabývá základními pojmy, které souvisejí s tímto tématem. Jsou to pojmy jako vlastnické právo, stát, majetek státu a jeho druhy. Bakalářská práce definuje pojmy, které souvisejí s hospodařením s majetkem státu a snaží se je …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled Management of State Property in Accordance with Valid Legislation deals with state property and activities related to this term. The beginning of the thesis focuses on basic terms and concepts related to this topic. These are terms such as ownership, state, state property and its forms. The bachelor thesis defines concepts related to the management of state property and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní