Ing. Zdeněk Šimůnek

Bachelor's thesis

Etické chování podniku coby konkurenční výhoda

Ethical conduct of business as a competitive advantage
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je kompletní pohled na etiku a aplikaci etiky do podnikání. Snažíme se poukázat na změnu trhu v konkurenčním prostředí. Zjistit zda etické chování napomáhá v konkurenčním boji. Výzkum byl vytvořen na realitním tru a poukazuje na možné nedostatky popřípadě doporučení, které by pomohlo tomuto trhu od neetického chování.
Abstract:
The objective of this work is a complete view of ethics and application of ethics in business. We try to highlight the change in the market in a competitive environment. Discover whether ethical behavior helps in a competitive fight. Research was created in the real estate market and the points to possible weaknesses or recommendations that would help the market from unethical behavior.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2010
  • Vedúci: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.