Theses 

Faktory ovlivňující nezaměstnanost ve Zlínském kraji – Miroslava Škodáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Miroslava Škodáková

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující nezaměstnanost ve Zlínském kraji

Factors affecting unemployment in Zlín Region

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a identifikací hlavních a vedlejších faktorů, které nezaměstnanost ve Zlínském kraji ovlivňují. Na základě literárního přehledu je nastíněna problematika nezaměstnanosti a představeny jak její negativní ekonomické, tak sociální dopady. Za pomoci studií, článků a provedené situační analýzy identifikovány ekonomické a demografické faktory. V části zvané Metodika popsány ekonometrické metody, využité jak při konstrukci vícerozměrného regresního modelu, tak při analýze časové řady za účelem sestrojení predikce nezaměstnanosti. V neposlední řadě jsou shrnuty a porovnány získané závěry s výsledky odborných článků, studií a literaturou.

Abstract: This bachelor thesis is dealing with problems of unemployment and identification of main and side factors which affect the unemployment in Zlín Region. Negative economic and demographic factors of unemployment presented in this thesis are based on the literature. These factors are identified by studies, articles and situation analysis. The econometric methods are described in the Methods chapter. These methods were used in constructing of multidimensional regressive model and in analysis of time series for the unemployment prediction. Conclusions are summarized and compared with results of professional articles, studies and literature.

Klíčová slova: analýza časové řady, trh práce, vícerozměrná regresní analýza, nezaměstnanost, předpověď, míra nezaměstnanosti, ekonomické a demografické faktory, Zlínský kraj

Keywords: employment market, multidimensional regressive analysis, economic and demographic factors, analysis of time series, prediction, Zlín Region, unemployment rate, unemployment

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/55992 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz