Lukáš Poutník

Disertační práce

Výkaznictví ministerstev ČR v kontextu probíhající účetní reformy veřejného sektoru

Financial reporting by the Czech ministries in the context of ongoing public sector accounting reform
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a kriticky zhodnotit dopady realizované účetní reformy českého veřejného sektoru od roku 2010. Předmětem výzkumu jsou účetní data, která se týkají poskytování veřejné služby 14 ministerstvy v letech 2010-2018 s důrazem na akruální data vycházející ze základních principů a metod současného účetního výkaznictví. Hlavním aspektem práce je mikroekonomický pohled na …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze and critically evaluate the impact of the implemented accounting reform of the Czech public sector since 2010. The subject of the research are accounting data related to the provision of public service 14 ministries in 2010-2018 with emphasis on accrual data based on basic principles and current financial reporting methods. The main aspect of the work is the microeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: Vladimír Zelenka
  • Oponent: Štěpánka Nováková, Luboš Rokos

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78271