Bc. Jan Dvořáček, DiS.

Diplomová práce

Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči

Adverse Events in the Practice of Nurses in Intensive Care
Anotace:
Diplomová práce se věnuje nežádoucím událostem v prostředí intenzivní péče. V teoretické části se práce zabývá bezpečnou péčí, teorií pochybení, řízením kvality, rizik a nežádoucích událostí. Praktickou části je kvalitativní fenomenologický výzkum zabývající se nežádoucími událostmi v praxi sester v intenzivní péči. Sběr informací probíhal formou narativních rozhovorů se šesti sestrami pracujícími …více
Abstract:
The Diploma Thesis is devoted to adverse events in intensive care. The theoretical part deals with safe care, theory of errors, quality, risk and adverse events management. The practical part involves qualitative phenomenological research into adverse events in the practice of nurses in intensive care. All information was collected through narrative interviews with six nurses working at The Clinic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Oponent: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta