Bc. Jan Dvořáček, DiS.

Master's thesis

Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči

Adverse Events in the Practice of Nurses in Intensive Care
Abstract:
Diplomová práce se věnuje nežádoucím událostem v prostředí intenzivní péče. V teoretické části se práce zabývá bezpečnou péčí, teorií pochybení, řízením kvality, rizik a nežádoucích událostí. Praktickou části je kvalitativní fenomenologický výzkum zabývající se nežádoucími událostmi v praxi sester v intenzivní péči. Sběr informací probíhal formou narativních rozhovorů se šesti sestrami pracujícími …more
Abstract:
The Diploma Thesis is devoted to adverse events in intensive care. The theoretical part deals with safe care, theory of errors, quality, risk and adverse events management. The practical part involves qualitative phenomenological research into adverse events in the practice of nurses in intensive care. All information was collected through narrative interviews with six nurses working at The Clinic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Reader: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta