Bc. Petr Klusák

Master's thesis

Finanční analýzy a plánování podniku

Financial analysis and planning in the company
Abstract:
Cílem této diplomové práce je pomocí vhodně zvolených ukazatelů finanční analýzy zhodnotit jeho stav, sestavit finanční plán a následně navrhnout řešení zjištěných problémů z daných oblastí. Diplomová práce je rozdělena do třech na sobě závislých oblastí. První část poskytuje teoretické znalosti a přehled z oblasti finančních analýz a plánování. V analytické části jsou získané teoretické znalosti aplikovány …more
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the condition of a chosen company by means of selected financial analysis indicators, prepare a financial plan and subsequently propose solutions to problems identified in the areas in question. The thesis is divided into three interdependent sections. The first part provides theoretical knowledge and an overview as regards to the field of financial analyses and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní