Mgr. Jana Karpíšková

Disertační práce

Syntéza a funkcionalizace uhlíkatých nanomateriálů pro tkáňové inženýrství

Synthesis and functionalisation of carbon nanomaterials for tissue engineering
Abstract:
Research of materials suitable for tissue engineering is a rapidly developing area. Among many other, various carbon materials have been successfully used for cell cultivation. There are a lot of factors that have been proved to affect cell adhesion and proliferation, such as the presence of various chemical groups, wettability of the surface, surface energy, morphology, mechanical properties etc. …více
Abstract:
Výzkum materiálů vhodných pro tkáňové inženýrství patří mezi rychle se rozvíjející oblasti; pro kultivaci buněk jsou, mimo jiné, úspěšně požívány různé uhlíkaté materiály. Bylo prokázáno, že adheze a proliferace buněk závisí na mnoha faktorech, jako například přítomnost určitých funkčních chemických skupin, smáčivost povrchu, jeho povrchová energie, morfologie, mechanické vlastnosti apod. Tato práce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karpíšková, Jana. Syntéza a funkcionalizace uhlíkatých nanomateriálů pro tkáňové inženýrství. Liberec, 2017. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Doktorský studijní program / obor:
Aplikované vědy v inženýrství / Aplikované vědy v inženýrství