Mgr. Pavlína Hebnarová

Bachelor's thesis

Energie a životní prostředí

Energy and Environment
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Energie a životní prostředí“ jsou obnovitelné zdroje energie dostupné v České republice. Hlavní důraz je kladen na využití větrné energie, energie biomasy, hydroenergetiky, solární energie a geotermální energie. Práce se snaží poukázat na výhody spojené s využitím těchto zdrojů, a to zejména z ekologického hlediska.
Abstract:
The bachelor thesis „Energy and enviroment“ deals with the renewable energy sources awailable in the Czech Republic. The main focus is given to the wind, biomass, hydropower, solar and geothermal energy utilization. The thesis tries to refer to the advantages of these energy utilization especially from the ecological point of view.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta