Dominika Burešová

Bakalářská práce

Destinace cestovního ruchu jako systém

Tourism destination as a system
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je objasnit podobu systému destinace cestovního ruchu a následně charakterizovat jak funguje systém destinace cestovního ruchu v hlavním městě České republiky. V práci jsem se zaměřila na atraktivity, které vytváří nabídku v cestovním ruchu v Praze. První část bakalářské práce je o charakteristice odborných pojmů, které jsou spojeny s cestovním ruchem, destinací a systémem …více
Abstract:
The aim of the bachelor dissertation is to clarify the form of the system of tourism destination and subsequently characterize how the system of tourism destination works in the capital city of the Czech Republic. In this thesis I focused on the attractiveness, which creates supply in tourism in Prague. The first part of the thesis is about the characteristic of the professional terms that are associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze