Daniel Skok

Diplomová práce

Metody výpočtu potenciálního produktu

Methods for Estimating Potential Output
Anotace:
Práce se zabývá metodami výpočtu potencionálního produktu. V první části jsou popsány metody výpočtu potenciálního produktu včetně diskuze výhod a nevýhod jejich použití. Následně je proveden výpočet potenciálního produktu mezi lety 1996 až 2016 pomocí tří vybraných metod s využitím dat hrubého domácího produktu České republiky. Jedná se o metodu Hodrick-Prescott filtru, metodu Kalmanova filtru a Cobb …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to describe selected methods for estimating potential output. In the first part, methods used for the estimation of potential output are described including the discussion of advantages and disadvantages of their application. Subsequently, the potential output from 1996 to 2016 is estimated based on three selected methods using the data of gross domestic product in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Vejmělek
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69383