Mgr. Martina Jančíková

Diplomová práce

Kariérové poradenství žáků s lehkým mentálním postižením v riziku vývoje poruch chování

Career counselling of pupils with mild mental impairment at risk of developing behavioral disorders
Anotace:
JANČÍKOVÁ, M. Kariérové poradenství žáků s lehkým mentálním postižením v riziku vývoje poruch chování. Diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2014. Diplomová práce se zabývá profesní orientací a její diagnostikou v rámci kariérového poradenství se zřetelem na žáky s lehkým mentálním postižením v riziku vývoje poruch chování. Teoretické vymezení …více
Abstract:
JANČÍKOVÁ, M. Career counselling of pupils with mild mental impairment at risk of developing behavioral disorders. Diploma thesis. Brno : Masaryk university, Faculty of Education, Department of Special Education, 2014. Diploma thesis deals with professional orientation and its diagnostics within the career guidance with respect to students with mild intellectual disabilities at risk of developing behavioral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta